Általános Szerződési Feltételei

A Systemia s.r.o. társaság Általános Szerződési Feltételei

Székhelye: Smetanova 131, 250 82 Úvaly,
azonosítószáma: 28513177, adószáma: CZ28513177,
cégjegyzékbe véve a Prágai Cégbíróságon, C 147064-es ügyszám alatt.

Az eladó Általános Szerződési Feltételei a 89/2012 Sb. törvény § 1751 1. bekezdésével összhangban szabályozzák a szerződő felek azon jogait és kötelezettségeit, amelyek az eladó és egy másik természetes személy (fogyasztó, vásárló) között weboldalon, e-mailben vagy telefonon, távollévők között kötött adásvételi szerződés révén jöttek létre a vásárló vállalkozói tevékenységi körén kívül.

Eladó elérhetőségei:
Systemia s. r. o., azonosítószáma: 28513177, adószáma: CZ28513177 (áfa-alany),
címe: Smetanova 131, 250 82 Úvaly, Cseh Köztársaság
weboldal: www.tropiko.hu, www.tropiko.eu,
telefonszám: +420 281864404
e-mail: eladas@tropiko.hu

Adásvételi szerződés
A fogyasztói szerződés adásvételi szerződés, amennyiben a szerződő felek egyrészről az eladó, másrészről a fogyasztó. Az adásvételi szerződés megkötésére irányuló javaslatot az eladó weboldalán található, megfelelően kitöltött ajánlatkérő űrlap elküldése jelenti.
Az eladó a vásárló felé megerősíti a megrendelés beérkezését. Az eladónak telefonos úton meg kell bizonyosodnia a megrendelés érvényességéről. Az eladó (e-mailben, telefonon) tájékoztatja a vásárlót a megrendelés teljesítésének határidejéről. A megrendelés visszaigazolásával (elfogadásával) létrejön az adásvételi szerződés. Az eladó weboldalán található, termék eladására vonatkozó ajánlatok nem kötelező erejűek, és az eladó nem kötelezhető ezen termékekre vonatkozó adásvételi szerződés kötésére.
Az adásvételi szerződés létrejöttének pillanatával a vásárló az Általános Szerződési Feltételek minden rendelkezését elfogadja a megrendelés elküldésének napján hatályos változata szerint, beleértve a megrendelt áru visszaigazolt megrendelésben feltüntetett árát is.

Ár
Az ár mindig a Cseh Köztársaság területén érvényes általános forgalmi adóval (áfával) együtt kerül feltüntetésre. Az a fogyasztó, aki más EU-tagállamban minősül áfaalanynak, e-mailben vagy a megrendelésben az ár egyéni módosítását kéri az eladótól. Az ajánlatban feltüntetett ár az eladó weboldalán feltüntetett ideig vagy a megrendelés teljesítéséről szóló értesítésig (a feltüntetett szállítási határidőig) marad érvényben. A teljes árat a termékek, a szolgáltatások, a banki költségek és az eladó weboldalán feltüntetett szállítási költség teszi ki.
Az adásvételi szerződésben megállapított ár banki átutalással, a PayPal rendszeren keresztül, utánvéttel vagy a társaság székhelyén készpénzben fizethető meg.
A számla a vételár megfizetése után kerül kiállításra a vásárló részére.
Előzetes fizetés esetén az áru a vételár beérkezését követően kerül küldésre. Kézbesítéskor történő fizetés (utánvét) esetén az áru legkésőbb a megrendelés visszaigazolása (elfogadása) utáni második munkanapon kerül kiküldésre. Az egyedi megrendelésre készülő áruk vagy szolgáltatások esetén a vásárló tájékoztatást kap a szállítás határidejéről.

Szállítás
Az eladó a fogyasztó részére külső szállító (Česká pošta,  Dachser, Gebrüder Weiss, PPL, Schenker,…) segítségével szállítja a megrendelt árut. A szállítás határideje a Cseh Köztársaságban legfeljebb a megrendelés visszaigazolását (elfogadását) követő 2 munkanap, az EU tagállamaiban megközelítőleg 5 munkanap. Amikor átveszi az árut a futártól, a vevő köteles ellenőrizni a csomagolás sértetlenségét, valamint minden hiányosságot jelezni a futárnak és fényképesen dokumentálni. A küldeményt érintő későbbi reklamációk nem fogadhatóak el.
Az eladó elektronikus úton, e-mailben küldi meg a nyugtát. Az eladó elektronikus úton útmutatókat vagy a termékkel kapcsolatos további információkat is küldhet (videó az összeszerelésről, …).
Az eladó fenntartja a jogot arra, hogy a megrendelést vagy annak egy részét a vásárlóval történő megegyezés alapján visszautasítsa a következő esetekben: a terméket már nem gyártják vagy nem szállítják, a termék ára jelentős mértékben megváltozott, szezonális jellegű áruról van szó, vagy a kézbesítés során az időjárási feltételek (fagy) hatására károsodás fenyeget.

Az adásvételi szerződéstől való elállás joga
A fogyasztónak jogában áll indoklás és szankciók nélkül elállni a szerződéstől. Az adásvételi szerződéstől való elállást a termék átvételétől számított 14 napon belül bizonyíthatóan kézbesíteni kell az eladó részére, mégpedig a cég címére vagy elektronikus úton, e-mailben. A terméket az elállás elküldésétől számított 2 munkanapon belül vissza kell juttatni az eladó részére. A fogyasztó sértetlen állapotban, használat látható jelei (kopás) nélkül juttatja vissza a terméket az eladó címére, lehetőleg az eredeti csomagolásban. A termék visszajuttatásának módja előre is egyeztethető az eladóval. A vásárló a visszajuttatott termékkel együtt elküldi az átvételi elismervény, a számla vagy a megrendelés másolatát, illetve a fizetés visszatérítéséhez szükséges adatokat (banki adatokat). Az eladónak 10 napja van a szerződéstől való elállás feldolgozására.
Amennyiben a vásárló áll el az adásvételi szerződéstől, úgy a vásárló viseli az áru eladó részére történő visszajuttatásának költségeit.
Amennyiben a visszajutatott áru sérült, kopott vagy részben elhasznált, az eladó követelheti a vásárlótól a kár megtérítését. Az eladó kártérítési igényét a vásárló vételár megtérítésére vonatkozó követelésével szemben egyenlíti ki.

Panasztétel
Az áruval kapcsolatos panasz esetén a vásárló felveszi a kapcsolatot az eladóval, és megegyezik vele a panasz kezelésének módjáról. A panasz az eladó címén vagy közvetlenül a gyártónál nyújtható be a panasztétel feltételei szerint és a termék használati utasítása alapján.

Személyes adatok védelme
Az üzleti tevékenység során az eladó birtokába jutott személyes adatok mindennemű kezelését a Systemia s.r.o. Társaság Adatvédelmi feltételei szabályozzák az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete értelmében.

Záró rendelkezések
Jelen Általános Szerződési Feltételek az adásvételi szerződés létrejöttének napján az eladó weboldalán feltüntetett változatban érvényesek. Viták esetén a szerződési feltételek cseh nyelvű változata a mérvadó. A viták a Cseh Köztársaságban, cseh nyelven rendezendők.
A szerződési feltételek kötelező érvényű változata a cseh nyelvű változat. Az esetleges viták a Cseh Köztársaság területén, a cseh jog alapján rendezendők.

A fogyasztói viták peres úton kívüli rendezése
Az adásvételi szerződésből fakadó fogyasztói viták peren kívüli rendezésében a Cseh Kereskedelmi Hatóság az illetékes: székhely: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, azonosítószám: 000 20 869, weboldal: http://www.coi.cz.

A cseh EET-re vonatkozó információ:
A bevételek nyilvántartásáról szóló törvény értelmében az eladó köteles nyugtát kiállítani a vásárló számára. Ugyanekkor köteles az adóhatóságnál online is rögzíteni a bevételt; technikai meghibásodás esetén pedig legkésőbb 48 órán belül.

Szerződéstől való elállás

on-line: www.tropiko.hu

teljes név:                                                                    ……………………………………………………………………..

e-mail cím:                                                                  ……………………………………………………………………..

Elállás az adásvételi szerződéstől:                            ……………………………………………………………………..

Az Ön üzenete – megrendelés száma, az áru leírása: