Általános Szerződési Feltételei

A Systemia s.r.o. társaság Általános Szerződési Feltételei

Székhelye: Smetanova 131, 250 82 Úvaly,
azonosítószáma: 28513177, adószáma: CZ28513177,
cégjegyzékbe véve a Prágai Cégbíróságon, C 147064-es ügyszám alatt.

Az eladó Általános Szerződési Feltételei a 89/2012 Sb. törvény § 1751 1. bekezdésével összhangban szabályozzák a szerződő felek azon jogait és kötelezettségeit, amelyek az eladó és egy másik természetes személy (fogyasztó, vásárló) között weboldalon, e-mailben vagy telefonon, távollévők között kötött adásvételi szerződés révén jöttek létre a vásárló vállalkozói tevékenységi körén kívül.

Eladó elérhetőségei:
Systemia s. r. o., azonosítószáma: 28513177, adószáma: CZ28513177 (áfa-alany),
címe: Smetanova 131, 250 82 Úvaly, Cseh Köztársaság
weboldal: : www.tropiko.eu, www.tropiko.at, www.tropiko.cz, www.tropiko.de, www.tropiko.it, www.tropiko.fr, www.tropiko.hu, www.tropiko.sk
telefonszám: +420 722241426
e-mail: sale@tropiko.eu, eladas@tropiko.hu

Adásvételi szerződés
A fogyasztói szerződés adásvételi szerződés, amennyiben a szerződő felek egyrészről az eladó, másrészről a fogyasztó. Az adásvételi szerződés megkötésére irányuló javaslatot az eladó weboldalán található, megfelelően kitöltött ajánlatkérő űrlap elküldése jelenti.
Az eladó a vásárló felé megerősíti a megrendelés beérkezését. Az eladónak telefonos úton meg kell bizonyosodnia a megrendelés érvényességéről. Az eladó (e-mailben, telefonon) tájékoztatja a vásárlót a megrendelés teljesítésének határidejéről. A megrendelés visszaigazolásával (elfogadásával) létrejön az adásvételi szerződés. Az eladó weboldalán található, termék eladására vonatkozó ajánlatok nem kötelező erejűek, és az eladó nem kötelezhető ezen termékekre vonatkozó adásvételi szerződés kötésére.
Az adásvételi szerződés létrejöttének pillanatával a vásárló az Általános Szerződési Feltételek minden rendelkezését elfogadja a megrendelés elküldésének napján hatályos változata szerint, beleértve a megrendelt áru visszaigazolt megrendelésben feltüntetett árát is.

Ár
Az ár mindig a Cseh Köztársaság területén érvényes általános forgalmi adóval (áfával) együtt kerül feltüntetésre. Az a fogyasztó, aki más EU-tagállamban minősül áfaalanynak, e-mailben vagy a megrendelésben az ár egyéni módosítását kéri az eladótól. Az ajánlatban feltüntetett ár az eladó weboldalán feltüntetett ideig vagy a megrendelés teljesítéséről szóló értesítésig (a feltüntetett szállítási határidőig) marad érvényben. A teljes árat a termékek, a szolgáltatások, a banki költségek és az eladó weboldalán feltüntetett szállítási költség teszi ki.
Az adásvételi szerződésben megállapított ár banki átutalással, a PayPal rendszeren keresztül, utánvéttel vagy a társaság székhelyén készpénzben fizethető meg.
A számla a vételár megfizetése után kerül kiállításra a vásárló részére.
Előzetes fizetés esetén az áru a vételár beérkezését követően kerül küldésre. Kézbesítéskor történő fizetés (utánvét) esetén az áru legkésőbb a megrendelés visszaigazolása (elfogadása) utáni második munkanapon kerül kiküldésre. Az egyedi megrendelésre készülő áruk vagy szolgáltatások esetén a vásárló tájékoztatást kap a szállítás határidejéről.

Szállítás
Az eladó a fogyasztó részére külső szállító (Česká pošta,  Dachser, Gebrüder Weiss, PPL, Schenker,…) segítségével szállítja a megrendelt árut. A szállítás határideje a Cseh Köztársaságban legfeljebb a megrendelés visszaigazolását (elfogadását) követő 2 munkanap, az EU tagállamaiban megközelítőleg 5 munkanap. Amikor átveszi az árut a futártól, a vevő köteles ellenőrizni a csomagolás sértetlenségét, valamint minden hiányosságot jelezni a futárnak és fényképesen dokumentálni. A küldeményt érintő későbbi reklamációk nem fogadhatóak el.
Az eladó elektronikus úton, e-mailben küldi meg a nyugtát. Az eladó elektronikus úton útmutatókat vagy a termékkel kapcsolatos további információkat is küldhet (videó az összeszerelésről, …).
Az eladó fenntartja a jogot arra, hogy a megrendelést vagy annak egy részét a vásárlóval történő megegyezés alapján visszautasítsa a következő esetekben: a terméket már nem gyártják vagy nem szállítják, a termék ára jelentős mértékben megváltozott, szezonális jellegű áruról van szó, vagy a kézbesítés során az időjárási feltételek (fagy) hatására károsodás fenyeget.

Az adásvételi szerződéstől való elállás joga
A fogyasztónak jogában áll indoklás és szankciók nélkül elállni a szerződéstől. Az adásvételi szerződéstől való elállást a termék átvételétől számított 14 napon belül bizonyíthatóan kézbesíteni kell az eladó részére, mégpedig a cég címére vagy elektronikus úton, e-mailben. A terméket az elállás elküldésétől számított 2 munkanapon belül vissza kell juttatni az eladó részére. A fogyasztó sértetlen állapotban, használat látható jelei (kopás) nélkül juttatja vissza a terméket az eladó címére, lehetőleg az eredeti csomagolásban. A termék visszajuttatásának módja előre is egyeztethető az eladóval. A vásárló a visszajuttatott termékkel együtt elküldi az átvételi elismervény, a számla vagy a megrendelés másolatát, illetve a fizetés visszatérítéséhez szükséges adatokat (banki adatokat). Az eladónak 10 napja van a szerződéstől való elállás feldolgozására.
Amennyiben a vásárló áll el az adásvételi szerződéstől, úgy a vásárló viseli az áru eladó részére történő visszajuttatásának költségeit.
Amennyiben a visszajutatott áru sérült, kopott vagy részben elhasznált, az eladó követelheti a vásárlótól a kár megtérítését. Az eladó kártérítési igényét a vásárló vételár megtérítésére vonatkozó követelésével szemben egyenlíti ki.

Panasztétel
Az áruval kapcsolatos panasz esetén a vásárló felveszi a kapcsolatot az eladóval, és megegyezik vele a panasz kezelésének módjáról. A panasz az eladó címén vagy közvetlenül a gyártónál nyújtható be a panasztétel feltételei szerint és a termék használati utasítása alapján.

Személyes adatok védelme
Az üzleti tevékenység során az eladó birtokába jutott személyes adatok mindennemű kezelését a Systemia s.r.o. Társaság Adatvédelmi feltételei szabályozzák az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete értelmében.

Záró rendelkezések
Jelen Általános Szerződési Feltételek az adásvételi szerződés létrejöttének napján az eladó weboldalán feltüntetett változatban érvényesek. Viták esetén a szerződési feltételek cseh nyelvű változata a mérvadó. A viták a Cseh Köztársaságban, cseh nyelven rendezendők.
A szerződési feltételek kötelező érvényű változata a cseh nyelvű változat. Az esetleges viták a Cseh Köztársaság területén, a cseh jog alapján rendezendők.

A fogyasztói viták peres úton kívüli rendezése
Az adásvételi szerződésből fakadó fogyasztói viták peren kívüli rendezésében a Cseh Kereskedelmi Hatóság az illetékes: székhely: Štěpánská 567/15, 120 00 Prága 2, azonosítószám: 000 20 869, weboldal: http://www.coi.cz.

Szerződéstől való elállás

on-line: www.tropiko.hu

teljes név:                                                                    ……………………………………………………………………..

e-mail cím:                                                                  ……………………………………………………………………..

Elállás az adásvételi szerződéstől:                            ……………………………………………………………………..

Az Ön üzenete – megrendelés száma, az áru leírása:

 

Obchodní podmínky

společnosti Systemia s. r. o.
se sídlem Smetanova 131, 250 82 Úvaly,
IČ 28513177, DIČ  CZ28513177 zapsaná v obchodním rejstříku
pod spisovou značkou C 147064 u rejstříkového soudu v Praze.

Obchodní podmínky prodávajícího upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy uzavírané na dálku na internetových stránkách, emailem nebo telefonicky mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (spotřebitel, kupující) mimo podnikatelskou činnost kupujícího.

Kontaktní údaje prodávajícího
Systemia s. r. o., IČ 28513177, DIČ  CZ28513177 (plátce DPH)
adresa: Smetanova 131, 250 82 Úvaly, Česká republika
internetové stránky: www.tropiko.eu, www.tropiko.at, www.tropiko.cz, www.tropiko.de, www.tropiko.it, www.tropiko.fr, www.tropiko.hu, www.tropiko.sk
telefon: +420 722241426
email: prodej@tropiko.cz

Kupní smlouva
Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně prodávající a na druhé straně spotřebitel. Návrhem k uzavření kupní smlouvy je odeslání řádně vyplněného poptávkového formuláře umístěného na internetové stránce prodávajícího.
Prodávající potvrzuje přijetí objednávky kupujícímu. Prodávající může ověřit platnost objednávky telefonicky. Prodávající informuje kupujícího (emailem, telefonicky) o termínu vyřízení objednávky. Potvrzením (akceptací) objednávky prodávajícím dochází k uzavření kupní smlouvy. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné na internetových stránkách prodávajícího jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na toto zboží.
Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce.

Cena
Cena je vždy uvedena včetně daně z přidané hodnoty (DPH) platné na území České republiky. Spotřebitel, který je plátce DPH ze zemí EU, požádá prodávajícího o úpravu ceny individuálně v objednávce nebo emailem. Cena uvedená v nabídce zůstává v platnosti po dobu uvedenou na internetových stránkách prodávajícího nebo potvrzením vyřízení objednávky (s uvedením termínu doručení). Celkovou cenu tvoří cena výrobků, služeb, bankovní poplatky a cena dopravy uvedená na internetových stránkách prodávajícího.
Cenu dle kupní smlouvy lze uhradit: bankovním převodem, systémem PayPal, na dobírku nebo hotově v sídle společnosti.
Daňový doklad je kupujícímu vystaven po uhrazení kupní ceny.
V případě zálohové platby je zboží odesláno po přijetí platby od kupujícího. V případě platby při doručení (dobírkou) je zboží odesláno nejpozději druhý pracovní den po potvrzení (akceptaci) objednávky. U zboží nebo služeb zhotovených na zakázku je o termínu odeslání zákazník informován.

Dodání
Prodávající dodá objednané zboží spotřebiteli prostřednictvím externího dopravce (Česká pošta,  Dachser, Gebrüder Weiss, PPL, Schenker,…). Doba doručení v České republice je nejdéle 2 pracovní dny od potvrzení (akceptace) objednávky, v zemích EU přibližně 5 pracovních dnů. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu a všechny závady oznámit přepravci a fotograficky zdokumentovat. Na pozdější reklamaci zásilky nebude brán zřetel.
Daňový doklad prodávající zasílá elektronicky emailem. Prodávající může elektronicky zaslat návod nebo další informace k výrobku (montážní video,…).
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, na základě dohody s kupujícím, v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, výrazným způsobem se změnila cena zboží, jde o zboží sezónního charakteru nebo při doručení hrozí poškození vlivem klimatických podmínek (mráz).

Práva na odstoupení od kupní smlouvy
Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu firmy nebo elektronicky emailem. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 2 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Spotřebitel vrátí zboží na adresu prodávajícího nepoškozené a bez známek používání (neopotřebené), nejlépe v původním obalu. Postup vrácení zboží lze s prodávajícím předem dojednat emailem. Spolu s vráceným zbožím kupující zašle kopii dokladu o převzetí, daňový doklad nebo objednávku a údaje pro vrácení platby – bankovní spojení. Prodávající má 10 dnů na vyřízení odstoupení od smlouvy.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.
Pokud je vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody. Prodávající škodu započítá proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Reklamace
V případě reklamace zboží kupující kontaktuje prodávajícího a dojedná s ním postup vyřízení reklamace. Reklamace se vyřizují na adrese prodávajícího nebo přímo u výrobce.

Ochrana osobních údajů
Veškeré nakládání s osobními údaji získanými při obchodní činnosti se řídí Podmínkami ochrany osobních údajů společnosti Systemia s.r.o. ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. V případě sporu je rozhodující česká jazyková verze obchodních podmínek. Spory jsou řešeny na území České republiky, v českém jazyce podle českého práva.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz